Avís legal

 

OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l' ús del lloc web adicciones.cat , que posa a la seva disposició Ricardo Giner García , carrer Pizarro 12-3 46004 VALÈNCIA , Espanya , telèfon 617846402 i adreça de correu electrònic info@adicciones.cat


La navegació pel lloc web de adicciones.cat atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions . L'usuari s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis , la bona fe , l'ordre públic , els usos del tràfic i el present Avís Legal. L'usuari respondrà enfront de D. Ricardo Giner García o davant de tercers , de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.


CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït , però, D. Ricardo Giner García condiciona la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web al previ emplenament del corresponent formulari . L'usuari garanteix l' autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a Ricardo Giner García i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi . L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del Sr Ricardo Giner García ja no emprar-los per , ens altres :


1 . Difondre continguts delictius , violents , pornogràfics , racistes , xenòfobs , ofensius , d'apologia del terrorisme o, en general , contraris a la llei oa l'ordre públic .

2 . Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar , espatllar , interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics , dades o sistemes físics i lògics de D. Ricardo Giner García o de terceres persones ; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals Ricardo Giner García presta els seus serveis.

3 . Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris oa àrees restringides dels sistemes informàtics de D. Ricardo Giner García o de tercers i , si escau , extreure informació .

4 . Vulnerar els drets de propietat intel · lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del Sr Ricardo Giner García o de tercers .

5 . Suplantar la identitat d'un altre usuari , de les administracions públiques o d'un tercer .

6 . Reproduir, copiar , distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament , transformar o modificar els continguts , llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

7 . Demanar dades amb la finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n'hi hagi la prèvia sol · licitud o consentiment .


Tots els continguts del lloc web , com textos, fotografies , gràfics , imatges , icones , tecnologia , programari, així com el seu disseny gràfic i codis font , constitueixen una obra la propietat pertany al Sr Ricardo Giner García , sense que puguin entendre cedits a l' usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del web . En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar , si escau , còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers , ni s'instal · lin a servidors connectats a xarxes , ni siguin objecte de cap tipus d'explotació . Així mateix, totes les marques , noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat del Sr Ricardo Giner García sense que pugui entendre que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari dret algun sobre els mateixos . La distribució , modificació , cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació , queden prohibits .


L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre Ricardo Giner García i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi ni l'acceptació i aprovació per part de D. Ricardo Giner García dels seus continguts o serveis . Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament han de demanar autorització per escrit a D. Ricardo Giner García . En tot cas , l'hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la pàgina d'inici del nostre lloc web , així mateix haurà d'abstenir- se de realitzar manifestacions o indicacions falses , inexactes o incorrectes sobre Ricardo Giner García o incloure continguts il · lícits , contraris als bons costums i l'ordre públic. Ricardo Giner García no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos .


EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa , sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts , ni la seva exhaustivitat , correcció , vigència o actualitat , ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic .

Ricardo Giner García exclou , fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:


1 . La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat , exactitud , exhaustivitat i / o actualitat dels continguts , així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos , difosos , emmagatzemats , posats a disposició a els quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen .

2 . La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics , documents electrònics o dades dels usuaris .

3 . L'incompliment de les lleis , la bona fe , l'ordre públic , els usos del tràfic i el present avís legal com conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web . En particular , ia tall d'exemple , D. Ricardo Giner García no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel · lectual i industrial , secrets empresarials , drets a l'honor , a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge , així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il · lícita .

Així mateix , Ricardo Giner García declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster . La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l' existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web . Ricardo Giner García no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats ; ni suggereix , convida o recomana la visita als mateixos , de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut . Ricardo Giner García no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers .


POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan precisem obtenir informació per la seva banda, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa . Les dades recollides a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del qual és responsable Ricardo Giner García . Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d'oferir els serveis sol · licitats , amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic . Ricardo Giner García es compromet a no cedir , vendre , ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa . Així mateix , Ricardo Giner García cancel · larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes , incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat , de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal .


L'usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés , rectificació , cancel · lació i oposició dirigint-se a l'adreça social de l'empresa , identificant degudament i indicant de forma visible el concret dret que s'exerceix . Ricardo Giner García adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable . Tanmateix , Ricardo Giner García no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics , documents electrònics o fitxers de l' usuari . Ricardo Giner García podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web . Les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el propi terminal de l'usuari . L'usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookie o s'adverteixi de la mateixa .


Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat , Ricardo Giner García no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de l' usuari . La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol · licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d'exercir el seu dret de cancel · lació i renúncia a la recepció d'aquests missatges , de conformitat amb el que disposa el títol III , article 22 de la Llei 34 / 2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic .


PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER GREUGE

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il · lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web , haurà enviar una notificació a D. Ricardo Giner García identificant degudament , especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta . Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web de D. Ricardo Giner García , serà d'aplicació la legislació espanyola , sent competents els Jutjats i Tribunals de VALÈNCIA ( Espanya ) .


PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis , normatives , plans , disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques , que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut . La informació disponible en aquest lloc web s'ha d'entendre com una guia sense propòsit de validesa legal .


NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i D. Ricardo Giner García es consideraran eficaços , a tots els efectes , quan es realitzin a través de correu postal , correu electrònic o comunicació telefònica . Els usuaris hauran de dirigir al Sr Ricardo Giner García mitjançant:

• Enviament per correu postal a la següent adreça : C / Pizarro 12-3 46004 VALÈNCIA , Espanya .

• Comunicació per mitjà d'una trucada telefònica al número de telèfon : 617846402 .

• Enviament per correu electrònic a la següent adreça : info@adicciones.cat

Inici | Malatía | Tractament | CCaddiccions | Contacte | Blog | Sitemap | BioInici.htmlMalaltia.htmlTractament.htmlCCaddiccions.htmlContacte.htmlhttp://blog.valenciaadicciones.es/Sitemap.htmlBio.htmlshapeimage_1_link_7shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4shapeimage_1_link_5shapeimage_1_link_6shapeimage_1_link_7